Monochrome - Southpaw Photos

Lime Kiln Lighthouse

Lime Kiln Lighthouse, Lime Kiln Point State Park, Friday Harbor, WA.