Monochrome - Southpaw Photos

IMG_20130820_122850_257_2